Historia

Jak to się zaczęło?


Historia

W 1996 roku Paweł Zegartowski rozpoczął pracę jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie, znajdującej się na os. Dywizjonu 303 w Nowej Hucie, więc można powiedzieć, że wtedy zaczęła się nieformalna działalność GRUPKI.

Spotkania młodzieżowe zaczęły się od trzydniowych rajdów. Katecheta zabierał młodzież na wspólne wyjazdy, aby pokazać im, że razem można dobrze i wartościowo spędzić czas. Po tych wyjazdach wielu młodych ludzi uczestniczyło w spotkaniach grupy, która formalnie nazywała się kółkiem biblijnym, bądź świetlicą środowiskową. Nazwa jaka utworzyła się po pewnym czasie to Młodzieżowy Klub Środowiskowo Ewangelizacyjny, a regularne spotkania odbywały się w jednej z sal Szkoły Podstawowej nr 52 dzięki uprzejmości Pani Dyrektor. Tematy poruszane na spotkaniach dotyczyły sensu życia, wiary, cierpienia i przybierały formę dyskusji, a niekiedy wykładu. Dochodziła do tego nauka śpiewu oraz tańca, co spotkało się z aprobatą uczestników.

W kolejnych latach 1997 i 1998 przed młodymi ludźmi pojawiło się wyzwanie, ponieważ musieli znaleźć nazwę dla swojej formacji. Grupa młodych osób, spotykających się w nowohuckiej szkole przyjęła nazwę, która była im bliska - GRUPKA, ponieważ sami często mówili, że chodzą na grupkę do Zegartowskiego. W tym czasie Grupka uzyskała pozwolenie, aby spotkania odbywały się w dawnych pomieszczaniach kuchni, które trzeba było zaadaptować i wyremontować. Okazało się, że to świetny sposób na integrację. Obecnie Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA niezmiennie prowadzi tam spotkania dla młodzieży, a siedzibę udaję się co pewien czas odświeżać.

Z roku na rok GRUPKA rozwija się. W przeciągu całej historii jest wiele osób, które wspierały i nadal pomagają Pawłowi w tym dziele. Trudno ich wszystkich wymienić, dlatego że jest ich tak dużo. Pierwsze spotkanie swoją obecnością uatrakcyjnili ojciec Witek Pasierbek oraz Anna Wilkońska, która wtedy zaśpiewała i zagrała na gitarze. Warto wspomnieć przyjaciół z Torunia, a przede wszystkim żonę Pawła – Małgorzatę Zegartowską, która jest z nim i wspiera go od początku.

Dziś na grupce działa sztab osób, które pomagają w organizacji różnych przedsięwzięć. Są to liderzy, organizujący cotygodniowe spotkania, oraz sympatycy i przyjaciele, którzy wspierają ich przy okazji innych wydarzeń, takich jak obozy czy rekolekcje.

Grupka rozrasta się, a na cotygodniowe zajęcia przychodzą nowe osoby. Stale organizowane są zimowiska oraz obozy letnie. W przeszłości młodzież wyjeżdżała do Kasiny Wielkiej, Krynicy, Tenczyna, Szlembarku, Poronina i Dursztyna. Stałym miejscem była również Pyzówka, a teraz wyjeżdżają do Niedzicy czy Rycerki.

Obecnie Grupka działa w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA. Spotyka się w trzech miejscach: przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, im. Św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 bl. 66 oraz w salkach parafialnych przy parafii Św. Józefa w Krakowie na Rynku Podgórskim, a przy ważniejszych wydarzeniach w kolegium jezuickim na ul. Kopernika w Krakowie.

Grupka to nie tylko spotkania, ale także inne wydarzenia. Wykwalifikowani instruktorzy prowadzą warsztaty (rodzaj warsztatów i plan zajęć dostępny w zakładce obok), kursy Alpha oraz rekolekcje. Młodzież angażuje się również w akcje charytatywne jak "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" czy Caritas. Przez te wszystkie lata MKŚ GRUPKA nawiązała kontakt i współpracę m.in. z młodzieżą ze wspólnoty „Dom Zwycięstwa” z Torunia, z Piły i Pruszkowa, a także z młodzieżą ze wspólnoty św. Katarzyny z Krakowa oraz z organizatorami Strefa Chwały Festiwal. Co kwartał jest organizowany również koncert "Czas Ognia - Czas Wielbienia", który ma na celu rozpalenie ognia Ducha Świętego w sercu człowieka.

Główny lider – Paweł Zegartowski: mówi, ze MKŚ GRUPKA to lata przemyśleń oraz różne doświadczenia ewangelizacyjne. Przy okazji bycia nauczycielem w szkole zauważył, że sama katecheza i sama nauka to, dla młodzieży, za mało. Podkreśla, że potrzebują czegoś więcej. I właśnie to "coś więcej” postanowił zrobić. A co do tego, że Grupka jest dziełem Boga nie ma wątpliwości. Gdyby nie On, to wszystko nie miałoby racji bytu.

Przez GRUPKĘ w ciągu ponad 20 lat, pojawiło się około 1000 młodych ludzi. Kiedyś była to młodzież pochodząca głównie z okolic szkoły, w której odbywały się spotkania. Obecnie grupka się rozrasta i osoby uczęszczające na zajęcia pochodzą z całego Krakowa, a nawet przyjeżdżają z różnych stron Polski. Na spotkania zaproszony jest każdy, kto chce przyjść i poznać GRUPKĘ.